Muhammed’ul Emin’den Ebu Cehil’e Tokat Gibi Ders

0
2769

Hılful Fudul Cemiyeti (HFC)’nin önde gelen temsilcilerinden Muhammed`ul Emin, Ebu Cehil`in Mekke piyasasında mallarını satmasına engel olduğu bir tüccarın tüm malını değeri üzerinden satın aldı. Böylece Ebu Cehil`in fiyatları düşürmek için nüfuzunu kullanarak piyasada yürüttüğü lobi faaliyeti ifşa oldu. Planları bozulan Ebu Cehil küplere bindi.

HILF`UL FUDUL MAZLUMUN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYOR

Mekke`de yaşanan haksızlık ve adaletsizliklere son vermek amacıyla kurulan HFC faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. En son gectiğimiz hafta HFC’nin önde gelen üyelerinden Muhammed`ul Emin`in Zübeyd kabilesinden bir tüccarın uğradığı haksızlığı ortadan kaldırması bu derneğin Mekke için önemini bir kere daha ortaya çıkardı. Aktarılanlara göre olay şu şekilde cereyan etti. Zübeyd kabilesine Mensub Safvan b. Bekir isimli bir tüccar mallarını satmak için Mekke`ye geldi. Tüccarın mallarını ucuz bir fiyata almak isteyen Ebu Cehil Mekke piyasasındaki nufuzunu kullanarak malları alması muhtemel sahışlarla görüştü ve diğer tüccarları Safvan b. Bekir’den mal almaktan vazgeçirdi. Tüccar bu oyunu farkederek yardım isteyecek birisini aramaya başladı. Kendisine HFC üyeleriyle görüşmesi tavsiye edildi. Görüşebileceği en uygun kişinin Muhammed`ul Emin olacağı belirtildi. Çünkü Mekke`de bilindiği üzere HFC’nin amacını en çok önemseyenlerin başında Muhammed`ul Emin geliyordu. Tüccar vakit kaybetmeden Muhammed`ul Emin`i bularak durumu anlattı. Muhammed`ul Emin tüccara malların gerçek bedelini sordu. Tüccar malların gerçek bedelini söyleyince parayı çıkarıp tüccara verdi ve bütün malı satın aldı. Böylece Ebu Cehil`in planı bozulmuş oldu.

0

Özellikle Muhammed`ul Emin`in ahlaki ve adaletten yana tavrı onu HFC üyeleri arasında ön plana çıkartıyor. HFC Mekke`nin itibarını zedeleyen Kureyş’in şımarık seçkinlerine karşı adalet ve hak çağrısı yapan ve mazlumu gözeten bir hareketi temsil ediyor.

“ KUREYŞ ” ADINI YOLSUZLUK İÇİN KULLANANLAR VAR!

Kureyş kabilesi Hicaz bölgesinde önemli bir ticari nüfuza ve itibara sahip. Bunun en önemli nedeni hiç şüphesiz Kureyş’in Mekke ve Kabe`nin hizmetlerinde söz sahibi olması ve beraberinde Kuzey Ticaret Yolu (KTY) ve Güney Ticaret Yolu (GTY)’nin yönetimini ellerinde bulundurmasıdır. Bu ayrıcalıklı pozisyon zaman zaman bazı Kureyş mensuplarının usulsüz ve haksız uygulamalarda bulunmalarına sebep oluyor. Mekke dışından gelen tücccarların bazı Kureyşliler tarafından gasbedilmesi, Kureyş’in kendi lehine fiyatlara müdahale etmesi veya piyasada lobi faaliyeti yürüterek fiyatları aşağı çekmesi oldukça sık rastlanan olaylardan sadece bir kaçı. Haksızlığa uğrayan tüccarlar bu durumdan ağır zararlara uğrasalar da Kureyşin nüfuzundan ve kabile asabiyetinden çekindikleri için şikayetçi bile olamıyorlar.

“KUREYŞ’İN YÜZ AKI : HILF’UL FUDUL”

Hılf’ul Fudul Cemiyeti olarak bilinen HFC haksızlıklara karşı erdemleri koruma misyonunu üstlenmiş ve özellikle zengin ve nüfuzlu Mekkelilerin yaptıkları yolsuzluklarla mücadelede örnek çalışmalara imza atmış bir insan hakları derneğidir. Mekke`nin önde gelen efsane liderlerinden Abdulmuttalib`in oğlu Zübeyr’in çağrısıyla kurulan birlik ilk olarak Sehm’li bir tüccarın mallarını gasbeden As b. Vail`in zorbalığına engel olmuş ve söz konusu malları sahibine iade etmisti.

el

HFC’nin isminin duyulmasını sağlayan asıl olay Mekke`nin nüfuzu ile olduğu kadar yaptığı usulsüzlüklerle de tanınan Nubeyh b. el-Haccac`ın zorla alıkoyduğu bir kadını kurtarması olmuştu. Nubeyh Yemenli bir tüccarın kızı olan bu kadını zorla kaçırmış ve alıkoymuş, Tüccarın başvurusu ile olaydan haberdar olan HFC üyeleri hep beraber Nubeyh`in evini kuşatarak kadını kurtarmış ve babasına teslim etmislerdi. Her türlü insanlık dışı uygulamanın putperestlik üzerinden meşrulastırıldığı ve ayyuka çıktığı bu günlerde Mekke ve civarındaki tüm mazlumlar HFC’nin daha etkin bir mücadele yürütmesini arzuluyor.

CEVAP VER