Hz. Muhammed(a.s.)’ın peygamberliği duyulur duyulmaz yakın çevresinden başlamak üzere gençler O’na iman etmeye başladılar. Bunun ilk sebebi hiç kuşkusuz gençlerin Hz. Muhammed’(a.s.)’ın emin ve dürüst kişiliğine olan güvenleriydi. Fakat bundan daha önemlisi gençlerin bu çağrıya olumlu yanıt vermelerindeki temel sebep genç neslin inanç ve gelenekler konusunda daha sorgulayıcı olması. Gençler mevcut gidişatı kabullenmiyorlar. Ve bu durumu değiştirmenin mümkün olduğuna inanıyorlar ve umut taşıyorlar. Gençler batıl gelenekler konusunda muhafazakar olan babalarının aksine geleceği hakikatler üzerine kurmak istiyorlar. Bu yüzden gerekirse aileleri ile çatışmayı göze alacak kadar cesur ve yürekliler. Aynen Mekke’nin ileri gelenlerinden Ebu Talip’in oğlu Ali’nin İslam’a girerken söylediği sözlerdeki gibi. “Allah beni yaratırken babama sormadı ki ben Allah’a ibadet etmek için babama danışayım.” Kaynaklarımızdan aldığımız bilgilere göre Ali (r.a.)’ın İslam’a hiç kimseden çekinmeden girişi kardeşi Cafer b. Ebu Talip’i de etkiledi. Cafer (r.a.) ve eşi Esma (r.a.)‘da İslam’a girenler arasında.

Dar’un Nedve’de İlk Çatlak: Ebu Bekir (r.a.)

Hz. Muhammed’e iman eden bir başka önemli isim en yakın arkadaşı ve Dar’un Nedve’de önemli bir koltuğa sahip olan Hz. Ebu Bekir oldu. Esasen Hz. Muhammed (s.a.) ilk vahyi aldığı sırada Ebu bekir (r.a.) ticaret için Yemen’de bulunuyordu. Mekke’ye döndüğünde Dar’un Nedve üst kurulu, ona en yakın arkadaşı olan Muhammed (a.s.)’ın peygamberlik iddiasını iletmiş ve Ebu Bekir (r.a.)’ı Hz. Muhammed ile bu yeni durumu görüşmesi ve ardından Mekke Meclisine bu konuda brifing vermesi için görevlendirmişti. Fakat Ebu bekir (r.a.) Hz. Muhammed (a.s.) ile yaptığı görüşmenin hemen sonrasında Hz.Muhammed (a.s.)’in peygamberliğini tereddüt etmeden kabul ettiğini kamuoyuna duyurdu. Ebu Bekir’in bu açıklamasına Dar’un Nedve’nin tepkisi sert oldu ve meclis Ebu Bekir’i kınayan bir açıklama yaptı. Bunun üzerine Ebu Bekir (r.a.) bir daha meclise gitmeyeceğini belirterek Dar’un Nedve üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

CEVAP VER